Custom image

Student Achievers

KENDRIYA VIDYALAYA, PURI

MERIT BOAED

CLASS X

SL NO

NAME OF THE STUDENT

YEAR

PERCENTAGE

1

SWAYAM PR. SWAIN

1999-2000

80.4

2

SUNIL KU. PANDA

2000-2001

81.2

3

PUJA PRADHAN

2001-2002

89.6

4

SIDDHARTNA S. SINHA

2002-2003

89.6

5

SUSMITA ROY

2003-2004

95.6

6

SAGNYA DAS

2004-2005

95.0

7

SAMIKSHYA BARAL

2005-2006

92.8

8

KARISHMA

2005-2006

92.8

9

ANTARIKSH ANUPAM

2006-2007

95.2

10

SAURABH MALLIK

2007-2008

97.2

11

SILPA PD. DAS

2008-2009

96.6

12

ABINASH CHINARA

2009-2010

10 CGPA

13

DEBASHREE BEHERA

2010-2011

10 CGPA

14

DEBASMITA SAHOO

2010-2011

10 CGPA

15

DEBASIS RAY

2010-2011

10 CGPA

16

GAUTAM TRIPATHY

2010-2011

10 CGPA

17

13 STUDENTS

2011-2012

10 CGPA

18

14 STUDENTS

2012-2013

10 CGPA

19

20 STUDENTS

2013-2014

10 CGPA

20

06 STUDENTS

2014-2015

10 CGPA

21

11 STUDENTS

2015-2016

10 CGPA

22

30 STUDENTS

2016-2017

10 CGPA

CLASS XII SCIENCE

SL NO

NAME OF THE STUDENT

YEAR

PERCENTAGE

1

MONALISA DAS

1999-2000

84.8

2

RAJA VINAYA SANKAR

2000-2001

78.4

3

SANKET KUMAR EHERA

2001-2002

80.0

4

PARAMBRAHMA PANDA

2002-2003

85.0

5

ANKITA MISHRA

2003-2004

86.2

6

PUNYABRAHMA PANDA

2004-2005

84.0

7

L. R. TANYA

2005-2006

80.8

8

SIDHARTH MISHRA

2006-2007

80.0

9

LAGNAJEET MISHRA

2007-2008

81.2

10

ANTARIKSH ANUPAM

2008-2009

92.8

11

SHIVANGINI BEHURA

2009-2010

88.2

12

LIPSA TRIPATHY

2010-2011

96.4

13

ABINASH CHINARA

2011-2012

95.4

14

GAUTAM TRIPATHY

2012-2013

95.6

15

SMRUTITILAK PANIGRAHI

2013-2014

98.0

16

GAGARIN DASH

2014-2015

94.6

17

SONALI PAL

2014-2015

94.6

18

JENNYSMITA

2015-2016

95.2

19

SUDHANSHU SEKHAR

2015-2016

95.2

20

SUBHAJEET MOHANTY

2016-2017

92.4

XII COMMERCE

SL NO

NAME OF THE STUDENT

YEAR

PERCENTAGE

1

GAURAV SUBUDHI

2012-2013

92.4

2

SAMITA RANI HANSDA

2013-2014

80.6

3

A.JAYASHREE

2014-2015

80.6

4

ALISHA MISHRA

2015-2016

87.8

5

NIRAJ AGRAWAL

2016-2017

87.8